Tag: #klimaatscenario

Onafhankelijke controle van de zeespiegelscenario’s van het IPCC

Door Hessel Voortman 10 november 2021 4

Werkgroep 1 van het IPCC heeft haar 6e rapport gepubliceerd en het KNMI heeft daarvan in “Klimaatsignaal’21” een samenvatting en eerste duiding gegeven. In 2023 moet dat leiden tot nieuwe scenario’s voor Nederland. Dat betekent dat nu het moment is voor een gedegen controle van het werk van het IPCC en het KNMI en te borgen dat we de komende decennia met goede en geloofwaardige scenario’s werken.

Ik neem de proef op de som met verrassend resultaat.